Četvrtak 1. 10. 2020.
Servisi

Vize

 

TURISTIČKA VIZA

 

Posetioci treba da podnesu molbu za vizu koja će važiti sve vreme njihovog boravka u Australiji.

 

Za svaku vrstu vize postoje određeni uslovi, zato je najbolje obratiti se najbližoj kancelariji koja predstavlja Australiju u određenoj zemlji.


Postoji lista zemalja čiji državljani ne moraju da podnose klasične formulare za izdavanje vize, ukoliko dolaze u posetu na period do tri meseca. Njima su na raspolaganju sistemi elektronskog prijavljivanja za izdavanje vize - "eVisitor" i ETA (Visitor).

 

Na elektronsko traženje vize pravo imaju vlasnici pasoša: Andore, Austrije, Belgije, Bruneja, Kanade, Danske, Finske, Francuske, Nemačke, Grčke, Hong Konga, Islanda, Irske, Italije, Japana, Lihtenštajna, Luksemburga, Malezije, Malte, Monaka, Holandije, Norveške, Portugalije, Singapura, Južne Koreje, Španije, Švedske, Švajcarske, Tajvana Ujedinjenog Kraljevstva, SAD i Vatikana.


"eVisitor" je najbrži način. Overa je najčešće odmah i obavlja se uz kupovinu karte. Cena ovakve vize je 20 (AUD).


ETA je slična, ali može da bude sporija. Cena ove vize je 105 (AUD).

Turistička viza može da se zatraži i na klasičan način, a na osnovu:

 • posete familiji ili prijateljima;
 • učešća u turističkim aktivnostima;
 • studija (do tri meseca),
 • radnog odmora.


U svim slučajevima, zahtev treba da bude potkrepljen valjanom dokumentacijom.

 

Poseta familiji ili prijateljima podrazumeva garancije osobe iz Australije koja ispunjava uslove (da ima odgovarajuće uslove za smeštaj, prihode, kao i mogućnost da plaća eventualne medicinske troškove svog gosta, na primer). Ta osoba odgovara i pred vlastima da će njen posetilac napustiti zemlju na vreme. Cena izdavanja ove vize je do 250 dolara.

Važna napomena: Svi upisani podaci podležu proveri. U slučaju da se utvrdi da je podnosilac zahteva pružio netačne informacije, viza se otkazuje.

 

DOSELJENIČKA VIZA

 

Postoje četiri osnovna dela australijskog programa za useljenje:

 • Porodično useljenje (Family migration) - Podnosilac molbe mora da ima rođaka u Australiji koji će mu biti sponzor.
 • Useljenje kvalifikovanih / školovanih osoba (Skilled migration) - Podnosilac molbe mora da poseduje kvalifikacije ili posebne sposobnosti koje će doprineti ekonomiji ili drugim vidovima australijskog života.
 • Programi za izbeglice, humanitarne doseljenike, specijalni humanitarni programi i program specijalne pomoći (Refugee, Humanitarian, Special Humanitarian and Special Assistance).
 • Razmena studenata

 

Pravila za doseljavanje su složena i često se menjaju. Zato je i najbolje da se stupi u kontakt sa Ministarstvom za doseljavanje i državljanstvo kako bi se raspitalo o svakom slučaju ponaosob.

Vlasti upozoravaju sve koji razmišljaju o stalnom doseljavanju u Australiju da se prethodno dobro upoznaju sa uslovima života u njoj, kao i da razmotre vlastite mogućnosti da sebi i familiji obezbede pokrivanje dvogodišnjih troškova i ispunjavanje obaveza koje se od njih traže.


Radi se o:

 • troškovima života (veoma visoki)
 • medicinskim troškovima (poseta lekaru opšte prakse košta najmanje 60 AUD, pakovanje najjeftinijih antibiotika oko 30 AUD)
 • zapošljavanju (nije lako doći do posla, ali, s druge strane, postoji čitav sistem koji olakšava njegovo traženje)
 • učenju jezika
 • dve godine bez prava na socijalnu naknadu (postoje neke vrsti pomoći koje se ipak mogu dobiti)
 • posebnim potrebama dece (ovde je moguća pomoć države)


VIZE ZA ŠKOLOVANE IMIGRANTE


Postoje četiri osnovne vrste viza za doseljenike sa diplomama ili zanatskim kvalifikacijama:

 • nezavisno doseljavanje
 • doseljavanje sa sponzorom
 • doseljavanje profesionalaca uz asistenciju vladinih agencija.
 • doseljavanje uz priznatu fakultetsku spremu.

 

U prva dva slučaja, nema ograničenja boravka, osnovni uslovi su:

 • dobro poznavanje engleskog jezika,
 • ispod 45 godina starosti,
 • znanje i kvalifikacije predviđene australijskim standardima,
 • a prema spisku deficitarnih profesija (Skilled Occupation List - SOL).

 

Svaka profesija potrebna Australiji donosi određeni broj bodova. Test iz engleskog polaže se u zemlji gde kandidat boravi.


Uz pomoć interneta, moguće je pretraživati bazu podataka i sva uputstva, kao i popuniti obrazac za prijavljivanje.


Cena ove vize je oko 2.500 AUD u prvoj fazi i oko 3.500 AUD po odobravanju.


Sa ovom vizom, podnosilac zahteva i partner mogu da rade i žive u Australiji kao stalno doseljeni stanovnici. Mogu da studiraju na školama ili univerzitetu, koriste zdravstvenu zaštitu i nabavljaju lekove po sniženim cenama. Takođe, nakon određenog vremena stiču pravo na određene socijalne naknade. Po sticanju uslova, mogu da traže državljanstvo.


Za treću kategoriju - doseljavanje profesionalaca uz asistenciju vladinih agencija, mogu da konkurišu oni koji nisu uspeli u prvoj. Njima se, ako budu prihvaćeni, odobrava privremeni boravak (do tri godine) za zapošljavanje u unutrašnjosti, prema potrebama lokalnih uprava i uz njihovo sponzorstvo. Posle inicijalnog perioda moguće je njegovo produženje.

 

Ovde može da bude sponzor i član porodice koji živi u području gde se oseća potreba za profilom koji kandidat poseduje.

 

Linkovi:
link1
link2

 

STUDENTSKE VIZE

 

Australija ima ugledan i visokokvalitetan sistem univerzitetskog obrazovanja.

 

Školovanje je skupo, u zavisnosti od vrste studija. Zato studenti najčešće rade i po više poslova da bi podmirili sve troškove.


Studentska viza se izdaje za privremeni boravak. Posle završetka studija postoji mogućnost traženja vize za stalni boravak, ali njeno dobijanje nije zagarantovano.
Jedan od uslova za dobijanje studentske vize je polaganje složenog testa iz engleskog jezika (u zemlji gde se zahtev podnosi).

Link: www.immi.gov.au/students

 

 

Viza za Australiju:

 

Potrebna dokumenta:
 

Navodimo dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za dobijanje turističke vize za Australiju (sva prateća dokumenta moraju biti prevedena na engleski jezik):

 • važeći, potpisan pasoš

 • dokaz o uplati vizne takse (za izdavanje vize kod nas očekuje se da ponesete sa sobom 65 € i to ako može tačan iznos)

 • popunjen formular 48R - najopširniji upitnik, može se skinuti odavde: link

 • popunjen vizni upitnik; možete preuzeti odavde: link

 • 4 fotografije veličine kao za pasoš (stari pasoš), stare do godinu dana

 • potvrdu o nekažnjavanju (za sve podnosioce između 16 i 65 godina); sertifikat mora biti original, izdat u poslednja tri meseca; sertifikat mora biti izdat od SUP-a, ne sudski (ovo nije neophodno)

 • popunjena "Deklaracija i izjava o karakteru" i Vaša vojna knjižica, jedna dodatna fotografija pasoškog formata, dokumenta o otpuštanju iz vojne službe, kao i sva medicinska dokumenta vezana za ranjavanja ili bolesti stečene tokom Vaše vojne službe koja su mogla da dovedu do sprečavanja Vašeg vojnog angažovanja tokom sukoba na prostorima bivše SFRJ od 1991. godine na dalje (za sve rođene od 1930. do 1985.) i prevod ovlašćenog tumača za engleski jezik svih odgovora na pitanja u ovom obrascu (prevode se samo duži odgovori na pitanja); za detaljnija uputstva pogledajte adresu: link

 • ako posećujete rođaka ili prijatelja u Australiji - dokaz o australijskom državljanstvu ili stalnom boravku te osobe i njena izjava da je spremna da garantuje za Vaš smeštaj, finansijsku pomoć i Vaš odlazak iz Australije

 • ako će Vaš rođak ili prijatelj finansijski podržati Vaše putovanje i boravak u Australiji, morate dostaviti dokaz o primanjima te osobe; to može biti potvrda o oporezovanju, izjava banke ili pismo od njihovog poslodavca

 • dokaz o vašem zaposlenju/nezaposlenju i prihodima; morate dostaviti pismo Vašeg poslodavca koje potvrđuje dužinu zaposlenja, platu i poziciju u firmi; u ovom pismu se mora naglasiti i koliko ste plaćenog odsustva dobili i da li Vaš poslodavac garantuje da ćete imati posao kada se vratite; ako ste privatnik, priložite dokaze da je Vaša firma registrovana i da je trenutno operativna

 • dokaz o posedovanju nekretnina (najbolji dokaz o imovini je potvrda o plaćenom porezu na imovinu, kupoprodajni ugovor, izvod iz zemljišnih knjiga)

 • ako sami finansirate putovanje i boravak u Australiji, priložite dokaze o posedovanju fondova kojima imate pristup; ovo može uključiti potvrdu iz banke o trenutnom stanju, platni list ilii dokaz o plaćenom porezu na dohodak (za privatnike); keš se ne prihvata kao dokaz o fondovima ; podrazumeva se da na računu imate više para nego što je potrebno za troškove puta

 • ako ste venčani, kopija venčanog lista

 • ako ste penzioner, Vaš poslednji penzioni ček

 • za studente uverenje o upisanoj godini, indeks i potvrda da Vam je dozvoljeno odsustvo sa studija

 • za decu mlađu od 18 godina, krštenica i, ako dete putuje bez oba roditelja, roditelj(i) koji ne putuje sa detetom mora obezbediti pismenu izjavu o saglasnosti za detetovo putovanje overenu u sudu ili kod notara ili kod službenika ambasade

 • za starije od 70 godina - dokaz o zdravstvenom osiguranju za čitav period boravka u Australiji kao i medicinski pregled kojim se utvrđuje Vaša fizička sposobnost za putovanje (po prihvatanju Vaše aplikacije biće Vam savetovano gde i kakdo da obavite ovaj pregled)

 • za sve osobe starije od 11 godina koje planiraju da ostanu duže od tri meseca u Australiji potreban je rendgenski snimak grudnog koša (po prihvatanju aplikacije biće Vam savetovano gde i kako da obavite rendgenski snimak)

 

Postoje dve vrste turističkih viza:

 • 676 (obična – mnogo se brže dobije a opet rođak ili prijatelj koji živi u Australiji može da vam finansira put i ostanak) i

 • 679 (ako Vam rođak ili prijatelj finansiraju put i boravak – proces može da traje i mesecima). Za ostale vrste viza potražite informacije na zvaničnom sajtu ambasade ili direktno u ambasadi ili na sajtu australijske vlade.

 

Dodatak: Uobičajeno je da se za dobijanje odgovora o vizi čeka 2-6 nedelja, međutim ukoliko ste sva dokumenta uredno priložili, vizu možete dobiti i za pola sata.


Sva dodatna dokumenta (dokaz o nekretnini, rodni list) prvo kopirajte i overite a onda prevedite (originale ponesite na uvid).

 

Izuzetak je dokumentacija koja je izdata isključivo u svrhe dobijanja vize i to su obično potvrde iz vojnog odseka i potvrde o zaposlenju i u tom slučaju prevode se originali. Podrazumeva se da se predaju dokumenta na originalnom jeziku i njihov odgovarajući prevod.


Preporuka: Ukoliko imate pitanja vezanih za vize, pozovite ambasadu radnim danima 9-11h a to je ujedno i termin za zakazivanje razgovora. Razgovori se zakazaju na 5 minuta razmaka. Operateri su izuzetno ljubazni i spremni da vam daju sve informacije. Ono što oni preporučuju jeste da dostavite svu dokumentaciju koja će vama ići u prilog iako možda nije na zvaničnom spisku. Uglavnom je bitno dokazati da imate razloga za povratak u zemlju.


Cena:
100 $ (AUD)


Mesto vađenja vize:

Ambasada Australije u Beogradu,

Vladimira Popovića 38-40, 8. sprat,

11070 Novi Beograd.

Telefon: 011/330-3400 ; 011/330-3441 (vize i emigracija), 330-3409
 

Mogućnost produženja: Možete zatražiti u Australiji novu vizu (i to samo turističku vizu 676) i tako produžiti ostanak, ali postoji mogućnost da budete odbijeni i tada morate napustiti Australiju pre isteka prve vize.

 

Najčešće se dobija turistička viza koja ima ograničavajući uslov 8503 (No furhter stay) koji zabranjuje produženje vize dok ste u Australiji. Ovo znači da morate napustiti Australiju pre isteka vize i ponovo aplicirati za dobijanje nove vize izvan nje.


sajt: www.serbia.embassy.gov.au/
 

Radno vreme: radnim danom, 8:30-16:30

 

 

KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA AUSTRALIJE U SRBIJI I SVETU

 

 

Neke od zemalja gde se nalaze australijska diplomatsko-konuzlarna predstavništva:

 

 

SRBIJA


BEOGRAD
Australian Embassy
8th Floor
Vladimira Popovića 38-40
11070 New Belgrade
Telefon: +381-11 3303 400,

Faks +381-11 3303 409

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA


SARAJEVO
Honorary Consulate
Titova 6/III
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 206 167,

Faks +387 33 251 238

 

 

AUSTRIJA


BEČ
Australian Embassy
Mattiellistraße 2
Vienna 1040
Telefon: +43 (0) 1 506 740,

Faks: +43 (0) 1 504 1178

 

 

NEMAČKA


BERLIN
Australian Embassy, Germany
Wallstrasse 76-79
Berlin 10179
Telefon: +49 30 880088-0;

Faks: +49 30 880088-238


FRANKFURT
Australian Consulate General
Main Tower - 28th Floor
Neue Mainzer Strasse 52-58
60311 Frankfurt
Telefon: +49 69 9055 80,

Faks: +49 69 905 58-119

 

 

HRVATSKA


ZAGREB
Australian Embassy
Kaptol Centar, 3rd Floor
Nova Ves 11
Zagreb 10000
Croatia
Telefon: +385 1 489 1200,

Faks: +385 1 489 1216, 483 6606

 

 

FRANCUSKA


PARIZ
Australian Embassy
4 Rue Jean Rey
Paris 75724 Cedex 15
Telefon: +33 1 4059 3300,

Faks: +33 1 4059 3315

 

 

MAKEDONIJA


SKOPJE
Australian Consulat
Motiva
Londonska 11 B
Skopje 1000
Telefon: +389 2 3061 114;

Fax +389 2 3061 834

 

 

ŠVEDSKA


STOKHOLM
Australian Embassy
Sergels Torg 12, 11th Floor
Stockholm
Telefon: +46-8-6132900;

Faks: +46-8-6132982

 

 

S A D


VAŠINGTON
Australian Embassy
1601 Massachusetts Ave NW
Washington DC 20036-2273
Telefon: (202) 797 3000


LOS ANĐELES

Australian Consulate General
2049 Century Park East, 19th Floor
Los Angeles, Ca 90067
Telefon: (310) 229 4840

 

 

KANADA


OTAVA
Australian High Commission
50 O'Connor St, #710
Ottawa, On KIP 6L2
Telefon: (613) 783 7665


VANKUVER
Australian Consulate General
World Trade Centre
999 Canada Place, Suite 602
Vancouver, BC V6C 3E1
Phone (604) 684 1177
Link: www.dfat.gov.au


VIDEO VESTI
ŠTAMPANO IZDANJE
DOBITNIK
Sigma Pešić (59)
GUBITNIK
Sonja Biserko (71)
DNEVNI HOROSKOP
jarac21. 12. - 21. 1.
Od vas se očekuje da ostvarite neku zapaženu ulogu u poslovnim susretima. To što okolina veruje u vaše sposobnosti predstavlja dovoljan povod, da pružite svoj maksimum u onoj oblasti za koju imate najviše interesovanja ili afiniteta. Važno je da vas neko posmatra toplim pogledom i danas ćete biti zadovoljni.
DNEVNI HOROSKOP
blizanci22. 5. - 21. 6.
Delujete optimistično i očekujete pozitivne odgovore. Međutim, trenutna situacija na poslovnoj sceni ne zavisi prvenstveno od vaše volje ili uticaja. Pravilno procenite redosled poteza i nemojte dozvoliti da vas neko preduhiti. Važno je da pažljivije birate reči koje izgovarate pred svojim partnerom koji je nervozan.
DNEVNI HOROSKOP
škorpija24. 10. - 22. 11.
Nečije namere ne zvuče dovoljno iskreno, stoga pažljivije analizirajte osobu koja plasira neobičnu priču. Kada situaciju na poslovnoj sceni posmatrate sa različitih aspekata, biće vam jasnije na koji način treba da rešavate svoje dileme. Komentari koje čujete od bliske osobe deluju pozitivno na vaše samopouzdanje.
 • 2020 © - vesti online