Sreda 19.08.2015.
09:24
Tanjug

Hrvati prekinuli TV gostovanje Pupovca zbog ćirilice, latinice, Jasenovca...

Tanjug
Možda ih je najviše iznervirala konstatacija: "Zamislite da je 1947. neko zabranio latinicu u Jasenovcu..."

Gostujući u Dnevniku TV Nove, Pupovac je na pitanje novinarke kako razume sadašnju situaciju u Vukovaru, uzimajući u obzir vukovarsku tragediju, odgovorio pitanjem pozivajući voditeljku da zamisli situaciju da je neko, na primer, 1946, 1947. ili 1948. u Novskoj, Jasenovcu, Glini ili Jadovnom rekao da latinično pismo ne sme da bude u upotrebi.

Zagrebači Jutarnji list je preneo da je Pupovac to zatim uporedio sa događanjima u Vukovaru, u kojem novonastalom situacijom, po njemu, 20 godina posle rata pokušava da se "obnavlja ratna atmosfera u kojoj ćete kazati ne možete to primenjivati Zakonom zbog toga što mi mislimo da vas ne treba tamo toliko biti, zbog toga što je za nas ćirilica uvredljivo pismo ili iz nekog trećeg razloga".

Novinarka je na to nekoliko puta spomenula da je ovo 2015, a zatim naglo završila razgovor sa Pupovcem zahvalivši mu na gostovanju.

Prethodno je Pupovac govorio o pitanju dvojezičnosti i posledicama odluke Gradskog veća Vukovara da ćirilicu protera sa natpisa na javnim institucijama u tom gradu. Pupovac je rekao da pitanje dvojezičnosti nije problem samo za Vukovar, već je to problem za srpsku zajednicu u celoj zemlji, odnosno za toleranciju u Hrvatskoj.

On je ponovio da je takva odluka u suprotnosti s obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela kao članica Evropske unije, ali i u sukobu prema obavezama Republike Hrvatske prema drugim međunarodnim organizacijama.

Upitan kakav bi model bio prihvatljiv i u kojem bi se vremenu mogla uvesti dvojezičnost u Vukovaru, Pupovac je istakao da je za taj problem rešenje potrebno tražiti u dijalogu, odnosno "potrebno je sesti i razgovarati s institucijama i s predstavnicima srpske zajednice u gradu Vukovaru".

Predsednik SNV-a je rekao da je Statutom praktično ozvaničeno ono što je kampanjom protiv ćirilice u protekle dve godine činjeno. Jer, rekao je, "o tome ne izveštavaju samo lokalni radio ili regionalna televizija, te se stoga to oslikava na ukupno stanje, a ne samo na grad Vukovar i problem vukovarske dvojezičnosti predstavlja ozbiljan problem za zemlju".

2022 © - Vesti online