Petak 03.05.2019.
15:55
Vestionline

Besplatan odlazak u banju za penzionere

pixabay.com
 

Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti
i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 26.324,00 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju ipenzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 31. 12. 2018. godine, 1 evro = 118,1946 dinara) pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 26,324,00 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.

Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica (ukoliko je korisnik
već preuzeo), dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili
potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživa medicinska dokumentacija i
izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.

U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno
vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi
porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi
penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe
biti besplatan. Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom
banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je
obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama
penzionera. Penzioneri će, tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što
podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite
odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti
za koju je određena banja specijalizovana.

Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici
sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP
Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta odnosno boravišta.

Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i
poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične
penzionere.

Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja
penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju (koji su
to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad). Pod jednakim
uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose od 6. maja zaključno sa 21. majem 2019. godine

2020 © - Vesti online