Sreda 06.03.2019.
12:30
Vestionline

Komora efikasan zastupnik interesa poslovne zajednice

PKS
 

Prema rezultatima ankete rađene na uzorku 340 kompanija, skoro tri četvrtine ispitanika zadovoljno je radom PKS, više od polovine smatra da Komora ima autoritet da pred državom i nadležnim institucijama zastupa interese privrede, dok je 79 odsto anketiranih mišljenja da je dobro upoznato sa ulogom Komore u ovom procesu, za 24 odsto više nego u istraživanju 2017.

Predmet ankete bilo je praćenje zadovoljstva članova zastupanjem zajedničkih interesa, promocijom i povezivanjem privrede, kao i praćenje zadovoljstva korisnika uslugama koje Komora pruža. Sa servisima nacionalne poslovne asocijacije upoznato je 74 odsto anketiranih, dok skoro 80 odsto velikih i srednjih privrednih subjekta koriste ove usluge PKS.

Rezultati su pokazali i da se 68 odsto ispitanika slaže sa tvrdnjom da PKS sveukupno ostavlja dobar utisak, 60 odsto smatra da su dobro ili u potpunosti informisani o radu, ali više od polovine privrednih subjekata nije upoznato sa razlikama u nadležnostima između PKS, Privredne komore Beograda, regionalnih komora i Privredne komore Vojvodine.

PKS je u saradnji sa GIZ-om izradila onlajn platformu za anketiranje članova i drugih zainteresovanih strana, a od 24. januara do 10. februara realizovano je ispitivanje zadovoljstva radom Komore. Prvi put se u jedinstvenom komorskom sistemu radi na digitalizaciji  i u domenu praćenja i merenja zadovoljstva korisnika.

Prikupljeno je više podataka od očekivanog što ukazuje na kvalitet i efikasnost afirmacije onlajn komunikacije sa članstvom.

Prilikom odabira uzorka ispoštovani su kriterijumi - ravnomerna zastupljenost po veličini, sektoru, regionu, kao i po uključenosti u rad organa i tela PKS.
 
 

2019 © - Vesti online