Ponedeljak 19.07.2010.
14:35
Tanjug

Funkcioneri imaju fore do 1.septembra

Predloženim izmenama zakona povećaće se efikasnost rada Agencije za borbu protiv korupcije: Snežana Malović

Obrazlažući predložene izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u Skupštini Srbije, Malovićeva je precizirala da se to odnosi na funkcionere zatečene na više funkcija 1. januara 2010. kada je počela primena zakona, a koji se nisu opredelili koju funkciju će nastaviti da obavljaju.

Novina je i rešenje da se izveštaj o imovini funkcionera dopuni i podacima o pravu svojine na pokretnim stvarima koje podležu registraciji kod nadležnih organa u inostranstvu, navela je ministarka.

Po prijemu obaveštenja funkcionera, kako je navela ministarka, Agencija će utvrditi da li njihovo obavljanje više javnih funkcija predstavlja sukob interesa. Prema njenim rečima, ako utvrdi postojanje sukoba interesa, Agencija će doneti odluku kojom će odrediti rok u kojem je funkcioner dužan da prestane da obavlja javnu funkciju.

Ministarka je navela da se predloženim rešenjem daje mogućnost da funkcioner može da obavlja više javnih funkcija na koje se bira neposredno od građana, bez saglasnosti Agencije. Snežana Malović je dodala da je za sve ostale funkcije neophodna saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije.

"Predloženim izmenama zakona povećaće se efikasnost rada same Agencije za borbu protiv korupcije kroz sprovođenje i primenu preciziranih zakonskih odredbi, a, s druge strane, dopunjuju se one zakonske odredbe koje su u praksi stvorile određene nejasnoće i različita tumačenja u stručnoj javnosti", rekla je Malovićeva.

Malovićeva je istakla važnost predloženih izmena zakona za stvaranje preciznog i efikasnog normativnog okvira koji je, kako je navela, neophodan u daljoj borbi protiv korupcije, ali i stvaranju sistemskog mehanizma za njeno sprečavanje. Ministarka je podsetila da je borba protiv korupcije jedan od osnovnih prioriteta Vlade Srbije i jedan od najznačajnijih koraka u procesu evropskih integracija i stvaranju modernijeg društva.

Prema njenim rečima, proširuje se krug funkcionera na koje se zakon primenjuje, tako da se pojmovi "funkcioner" i "javna funkcija" odnose i na lica i javne funkcije u organima privrednih društava čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Snežana Malović je istakla da je predložena izričita zakonska odredba da državni službenik, odnosno drugi zaposleni u državnim organima koji u dobroj nameri podnese Agenciji prijavu ako opravdano veruje da postoji korupciju u organu u kome radi, zbog toga ne može trpeti štetne posledice.

Takvom licu Agencija je ovlašćena da pruži neophodnu pomoć i ima obavezu da štiti njegovu anonimnost, dodala je Malovićeva. Predloženo je i da zamenika direktora Agencije bira direktor Agencije posle sprovodenog javnog konkursa, između tri predložena kandidata sa liste koju odredi Odbor Agencije. Takođe, predloženo je i povećanje iznosa novčanih kazni za prekršaje predviđene zakonom.

 

Opozicija: Zakon je skandalozan!

Poslanici opozicionih stranaka, komentarišući izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, ocenili su danas da je ovaj propis skandalozan i da se donosi zbog funkcionera iz vladajuće većine, koji obavljaju po nekoliko javnih funkcija.


Zamenik šefa Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke (SRS) Aleksandar Martinović rekao je da se predloženim zakonom legalizuje korupcija, navodeći da se on donosi zbog pojedinaca iz vlasti koji obavljaju nekoliko javnih funkcija, što je protivno demokratskim principima.


Prema njegovim rečima, zakon će ostati mrtvo slovo na papiru, jer ne postoji politička volja u strankama režima da se dosledno sprovede.  On je rekao da je temeljni princip moderne demokratije 19. i 20. veka princip jedan čovek jedan glas, a njegov logički sled je jedan čovek - jedna funkcija.


"Zakon se u Srbiji ne donosi zbog građana, već zbog funkcionera iz vladajućih partija, jer su u sukobu interesa i debelo su zagazili u korupciju.Neki obavljaju po šest funkcija koje su jedna sa drugom nespojive", rekao je Martinović.

Poslanik Poslaničke grupe Napred Srbijo Jorgovanka Tabaković istakla je da ovaj zakon ne zaslužuje da bude izglasan, jer stvara mogućnost za nagodbu sa vlastima i daje preterana ovlašćenja direktoru Agencije u tumačenjima.


Prema njenim rečima, vlast nema volju da se bori protiv korupcije, već samo stvara dimne zavese kroz navodno kažnjavanje u nekim slučajevima, a lošim zakonima koje predlaže u skupštini omogućava korupciju."Principijelnost u borbi protiv korupcije ogleda se u dobrim i jasnim zakonima", istakla je Tabaković.


Šef Poslaničke grupe Nova Srbija Velimir Ilić rekao je da vlast ne vodi pravu bobru protiv korupcije, već se ponaša selektivno, navodeći da vladajuća stranka ima štićenike koje štiti u borbi protiv korupcije. "Ovaj zakon nije dobar za državu, za Srbiju. Lupite šakom o sto i biću ponosan što ste imali petlju da nešto presečete", rekao je Ilić.

Poslanik Demokratske stranke Srbije (DSS) Milan Lapčević ocenio je da je ovaj zakon više nego skandalozan, a posebno imajući u vidu način na koji su predložene izmene.Lapčević je izjavio da su poslanici vladajućih stranaka, gradonačelnici, direktori javnih preduzeća godinu i po dana sedeli na nekoliko funkcija, lobirali za svoje stranke i primali više nadoknada.


Obraćajući se vladajućoj većini, on je rekao da ih je gradonačelnik Jagodine Dragan Marković ucenio da moraju da mu daju papir u kome se navodi da nije u sukobu interesa.


Poslanik Liberalno demokratske partije (LDP) Ivan Andrić rekao je da Agencija ima više nego simboličnu ulogu i skreće pažnju sa suštine borbe protiv korupcije na par pojedinaca sa više funckija.

On je rekao da u Srbiji ima 600, 700 javnih preduzeća koja su suštinski u vlasništvu stranaka. Prema njegovim rečima, suština korupcije su hiljade ili desetine hiljada javnih nabavki, a ne postoji institucija koja može da ih kontroliše.  Andrić je ocenio da su nastavak procesa privatizacije i izlazak države iz javnih preduzeća, koliko je to moguće, jedini način borbe protiv korupcije, kao i postojanje jasnih pravila.

2020 © - Vesti online