Utorak 21.03.2017.
18:01
N. S. Preradović - Vesti

Stvara se mini EU na Balkanu

A. Čukić
Barijere nikome ne koriste: Carinska unija je još daleko

- Uspostavljanjem zajedničkog trgovinskog sistema povećalo bi se tržište radne snage, te bi naši ljudi mogli da idu u Bosnu ili Makedoniju kao i ostale zemlje Carinske unije - objašnjava Bjelić i navodi da je kod svake integracije najbitnije da se posmatra kakva je trgovina bila do sada sa CEFTOM i sa EU, te da se daljim integracijama u ta dva bloka mogu očekivati pozitivni efekti.

Na sastanku premijera država zapadnog Balkana održanom u Sarajevu, premijer Srbije Aleksandar Vučić, predložio je formiranje Carinske unije na Balkanu koju bi činilo šest zemalja regiona sa gotovo 20 miliona potrošača, što bi kako se procenjuje, moglo da stvori 80.000 novih radnih mesta u regionu.

Postoje inicijative u Regionalnom savetu za saradnju da se uspostavi zajedničko tržište radnika što bi prema rečima stručnjaka, značilo da bi svaki radnik iz regiona mogao da bude uposlen u jednoj od ovih šest zemalja.

- Carinska unija bi bila veliki iskorak zato što se ona ne bi odnosila samo na regulisanje trgovine u okviru ove integracije, nego i trgovinu sa ostalim, trećim zemljama - kaže Bjelić.

Komesar EU za proširenje i politiku susedstva Johanes Han kaže da će formiranje carinske unije Zapadnog Balkana, privući više stranih direktnih investicija i dovesti do većeg ekonomskog rasta i otvaranja 80.000 radnih mesta u regionu.

Kaskamo

Izvozni potencijal zapadnobalkanske šestorke je 20 puta manji od izvoza Višegradske grupe (Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka). Prema podacima Međunarodnog trgovinskog centra, ekonomije Zapadnog Balkana su u 2015. izvezle robu vrednu 25,6 milijardi dolara, a Višegradska grupa 527 milijardi.

Formiranje Unije, kaže Bjelić, je srednjoročni posao, jer to nije pitanje samo međusobne trgovine, nego to podrazumeva i ponovno pregovaranje sa svakom od ovih zemalja pojedinačno, a morala bi da se uskladi i zajednička spoljnotrgovinska politika.

- Kako bi se to ostvarilo, države ovog dela Evrope trebalo bi da usklade svoj trgovinski sistem i uklone sve interne barijere kako bi se poboljšali kretanje kapitala i radne snage, trgovina robom i uslugama - kaže Bjelić.

Potencijal CEFTA

- Svi smo videli korist od članstva u CEFTA, ali još nijedna od zemalja u regionu nije iskoristila pre svega svoj izvozni potencijal, tako da Albanija danas izvozi 40 odsto manje od njenih mogućnosti, Makedonija i BiH izvoze 33 odsto manje, a Srbija i Crna Gora izvoze 27 odsto manje od onoga što bi realno mogle - precizirao je Rasim Ljajić, ministar trgovine Srbije.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije podržava ideju o formiranju carinske unije u regionu i ističe da bi to bila velika stvar za privrednike.

- Ovo je naravno za nas i privredu velika stvar. To je nešto na čemu razgovaramo u protekle dve godine i u okviru Komorskog investicionog foruma - rekao je Čadež.

Teško ostvarivo

Profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Mihajlo Crnobrnja smatra da je ideja o formiranju carinske unije zemalja Balkana veoma zanimljiva ali naglašava da je ta ideja jako teško ostvarljiva.

- Da bi se stvorila carinska unija mi moramo u potpunosti da ukinemo sve carine i druge vrste ograničenja koje sada postoje. Ono što je najvažnije, a istovremeno i najteže je da se objedine carine prema trećim licima - kazao je on Tanjugu.

Za to bi trebalo, kako je naglasio puno dobre volje, koja prema njegovim rečima u ovom trenutku nedostaje.

- Svakako ima i koristi od formiranja carinske unije regiona, a to je povećanje trgovine među zemljama potpisnicama, a u manjoj meri prema ostalim zemljama i jednog dana kada uđemo u EU i sa evropskom zajednicom - rekao je Crnobrnja.
 

2023 © - Vesti online