Petak 10.10.2014.
14:50
021.rs

Stranke preko izmišljenih udruženja izvlače budžetski novac

Budžeti treba da budu podvrgnuti javnoj raspravi: Nemanja Nenadić
 

Budući da kod javnih konkursa ne postoji kontrola, kao kod javnih tendera i da svaka ustanova sama sebe kontroliše, time što sama bira svoje ljude u komisije, neretko se dešava da su brojna udruženja koja konkurišu i dobiju sredstava iz budžeta direktno povezana sa političkim partijama. Izostavljanjem bilo kakve kontrole, dovodi se u pitanje sam integritet javnih konkursa.


Izvršni direktor "Transparentnosti Srbija" Nemanja Nenadić mišljenja je da bi skupština grada ili opština koja odobrava neki budžet pre svega trebalo da održava javnu raspravu na kojoj bi bili utvrđeni ciljevi i namena trošenja tog novca, čega u praksi nema.


"Budžeti treba da budu podvrgnuti javnoj raspravi, pa da se onda vidi na šta je koji sekretarijat planirao da te godine da utroši novac, za koje namene i na koji način, kako su raspisani konkursi, da li je to ono baš što je prioritet ili bi trebalo novac izdvojiti na nešto drugo i tako dalje. Ali, toga svega nema", ističe on.


Nenadić dodaje da iz tog razloga nema javne kontrole, budžeti se najčešće usvajaju automatski, tako što većina glasa za njih, a najproblematičnije je to što ne postoji žalbeni mehanizam kao kod javnih tendera, zbog čega se javni konkursi mogu nameštati već u toj fazi.


"To jeste realan problem, ne postoji adekvatna kontrola i zbog toga se konkursi mogu na određeni način namestiti već u toj fazi.


Centar za razvoj neprofitnog sektora prikupljao je podatke na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, o troškovima i davanjima novca iz budžetske linije 481 - dotacija nevladinim organizacijama. Došli se do rezultata da je najveći pojedinačni dobitnik dotacije nevladinim organizacijama Srpska pravoslavna crkva, a sledeći je Crveni krst, koji dobija upola manje, dok se dobar deo novca izdvaja na sportske klubove i političke


Javna je tajna da političke partije osnivaju nevladine organizacije da bi koristile sredstava iz budžeta, a direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora Aleksandar Bratković kao jedini način rešenja vidi podnošenje zahteva da sredstva iz budžeta koja se troše budu javno predstavljena i korisnici budu obavezni da predstave svoje finansijske i narativne izveštaje.

2022 © - Vesti online