Petak 04.04.2014.
10:08
Beta

Crna Gora traži od Hrvatske dogovor na moru

Spor oko granica između Hrvatske i Crne gore: Jadransko more
 

Ministarstvo je ocenilo da je Hrvatska počinila "jednostran akt" time što je nedavno uz koncesionu dokumentaciju za istraživanje ugljovodonika priložila svoje zemljopisne karte, bez konsultacije sa Crnom Gorom. Na isti postupak reagovala je i Slovenija.

Prema ocenama crnogorskog Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija, Hrvatska je obavezna da sa Crnom Gorom usaglašava pomenuta istraživanja i druge aktivnosti koje se odnose na područje na kome je 2002. godine utvrđen privremeni granični režim.

Hrvatska demantuje navode Crne Gore

Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske odbacilo je danas prigovor Crne Gore da je počinila "jednostrani akt" zato što je uz koncesionu dokumentaciju za istraživanje ugljen-dioksida u Jadranu priložila svoje geografske karte, ne konsultujući Podgoricu.
- Hrvatska ne krši apsolutno ništa- izjavila je portparolka
ministarstva Danijela Barišić.
Ona se pozvala na dokumentaciju s konkursa u kojoj "jasno stoje
međunarodni sporazumi koje je Hrvatska sklopila sa susednim zemljama, a uređuju razgraničenje na moru", navodi se u saopštenju.

U skladu sa Protokolom o privremenom graničnom režimu, garantovanom od strane UN, Hrvatska, kako je obrazložilo crnogorsko ministarstvo, ne može jednostrano raspisivati tender za istrazivanje ugljovodonika u podmorju južnog Jadrana, niti preduzimati druge aktivnosti na području gđe se preklapaju teritorijalni zahtevi Crne Gore i Hrvatske.

Raspisivanjem javnog nadmetanja za istraživanje ugljovodonika u južnom Jadranu, Hrvatska, kako se ocenjuje u Podgorici, prejudicira utvrđivanje međudržavne granice na moru i na kopnu, u predelu Prevlake.

Crna Gora i Hrvatska još nemaju trajno utvrđenu granicu na poluostrvu Prevlaka kod Herceg Novog, kao i akvatoriju južnog Jadrana. Bivša Savezna Republika Jugoslavija i Hrvatska 2002. godine potpisale su Protokol o privremenom graničnom režimu na tom području.

Najviši zvaničnici Crne Gore i Hrvatske ranije vise puta ponovili da taj režim dobro funkcioniše, a da trajno rešenje granice treba naći kroz pregovore ili u postupku međunarodne arbitraže.

2019 © - Vesti online