Utorak 15.10.2013.
22:04
telegraf.rs

Želite da se obogatite? Osnujte crkvu u Srbiji sa samo 100 potpisa!

Čuvena izreka osnivača sajentologije "Želiš da se obogatiš - osnuj religiju". U Srbiji trenutno ima 19 verskih organizacija.
 

Za stvaranje političke partije potrebni su vam potpisi 10.000 građana, dok je za versku zajednicu dovoljno svega 100! Uz to, osobe koje zatraže registraciju od države, ne moraju čak ni da budu sledbenici učenja koje prijavljuju.

Za upis crkava i verskih zajednica u Registar, Ministarstvu se podnosi prijava koja sadrži:

1) naziv crkve ili verske zajednice;

2) adresu sedišta crkve ili verske zajednice;

3) ime, prezime i svojstvo lica ovlašćenog da predstavlja i zastupa crkvu ili versku zajednicu.

Adventisti najorganizovaniji u Srbiji

U državnom registru nalazi se mnoštvo malih verskih zajednica, čiji se broj vernika procenjuje na oko 20.000. Najveća i najbolje organizovana među njima jeste Adventistička crkva, koja okuplja desetak hiljada pripadnika. Na istom spisku su i Jehovini svedoci, kao i Crkva Hristova ljubav, Crkva Božija, Slobodna crkva, Zavetna crkva Sion…

Poseban problem manjim verskim organizacijama predstavlja to što ih mnogi etiketiraju kao sektaše, te su zbog toga često meta napada i ljudi prema njima imaju odbojan stav u samom začetku razgovora.

Verske organizacije, osim onih iz člana 10. ovog zakona, za upis u Registar podnose Ministarstvu zahtev koji sadrži:

1) odluku o osnivanju verske organizacije sa imenima, prezimenima, brojevima identifikacionih dokumenata i potpisima osnivača od najmanje 0,001% punoletnih državljana Republike Srbije koji imaju prebivalište u Republici Srbiji prema poslednjem zvaničnom popisu stanovništva ili stranih državljana sa stalnim boravkom na teritoriji Republike Srbije;

2) statut ili drugi dokument verske organizacije koji sadrži: opis organizacione strukture, način upravljanja, prava i obaveze članova, način osnivanja i gašenja organizacione jedinice, spisak organizacionih jedinica sa svojstvom pravnog lica i druge podatke od značaja za versku organizaciju;

3) prikaz osnova verskog učenja, verskih obreda, verskih ciljeva i osnovnih aktivnosti verske organizacije;

4) podatke o stalnim izvorima prihoda verske organizacije.

Uprkos tome, pored Pravoslavne i Katoličke crkve i islamske i jevrejske zajednice, u Srbiji zvanično postoji još svega 19 verskih organizacija. Poslednja koja je dobila državni blagoslov jeste Hristova Jevanđeoska crkva, koja je u registar upisana 2011. godine.

Po osnovu njihovog istorijskog trajanja i učenju, zakonom je garantovano postojanje tradicionalnih crkava.

2019 © - Vesti online