Sreda 07.08.2013.
13:38
Beta

Javna preduća isplatila građanima milionske odštete

Foto: Ilustracija
 

Beogradski vodovod i kanalizacija je u poslednjih godinu dana dobio 78 zahteva za nadoknadu štete, a najveći pojedinačni isplaćeni iznos u tom periodu bio je 2,2 miliona dinara, rečeno je u tom preduzeću.

Iznos od 2.246.861 dinara isplaćen je jer je zbog kvara na uličnoj vodovodnoj cevi poplavljen poslovni prostor i uništen celokupan inventar jedne firme, kazali su agenciji Beta u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji.

Najmanja šteta u poslednjih godinu dana, odnosno od jula 2012. do jula ove godine, bila je 6.000 dinara i isplaćena je takođe zbog kvara na uličnoj vodovodnoj mreži.

U tom preduzeću su naveli da se najveći broj zahteva za nadoknadu štete odnosio na takozvanu malu materijalnu štetu. Zahtev za odštetu, kako su naveli u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, podnosi se Komisiji za procenu štete.

Kako su naveli u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, po izjašnjavanju nadležnog rejona o opravdanosti odštetnog zahteva, Komisija obavlja uviđaj na licu mesta, konstatuje šta je oštećeno, vrši procenu zavisno od vrste štete i daje predlog odluke o
odštetnom zahtevu generalnom direktoru ili Nadzornom odboru, u zavisnosti od iznosa koji treba da isplati.

Beograd put je u odnosu na Beogradski vodovod i kanalizaciju imao tri puta više zahteva za naknadu stete, ukupno 249. Najveća isplaćena odšteta od juna 2012. do juna ove godine bila je 369.471 dinar, dok je u istom periodu najmanja isplaćena suma 2.227
dinara.

Nadoknada štete, kako su rekli agenciji Beta u Beograd putu, može se zatražiti zbog oštećenja vozila ili povrede putnika, a oštećeni uz zahtev za nadoknadu štete prilaže fotokopiju Zapisnika MUP-a o uviđaju saobraćajne nezgode, fotokopije vozačke i saobraćajne dozvole, kao i lične karte i fotokopiju Zapisnika o proceni štete
osiguravajućeg društva.

Ta dokumentacija se šalje na adresu JKP "Beograd put", Nušićeva 21, a o zahtevima odlučuje komisija za naknadu štete. Kako su naveli u Beograd putu, zahtev se može poslati poštom ili doneti lično, a detaljnija uputstva o postupku naknade štete i
potrebni obrasci mogu se naći na sajtu tog preduzeća.

2019 © - Vesti online