Utorak 06.08.2013.
18:44
BETA

PU: Partizan nije tražio reprogram duga!

Predrag Danilović, predsednik Partizana
 

Uz zahtev se mora priložiti i sredstvo obezbeđenja, a u suprotnom se zahtev odbacuje.

U Poreskoj upravi je za agenciju Beta receno da KK Partizan ima evidentiran dug po osnovu javnih prihoda od 156.245.130,50 dinara. Dodaje se da su uslovi za reprogram isti za sve klubove i da se on odobrava pod uslovima iz člana 73. i 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

"Jedan od uslova je da obveznik mora dati sredstvo obezbeđenja u skladu sa članom 74. ZPPA, a sredstva obezbedjenja su: bankarska garancija, hipoteka na nepokretnosti, zaloga na pokretnim stvarima, jemstvo drugog lica koje jemči svojom imovinom, ali vrednost imovine mora biti veća od 50 odsto od iznosa duga koji se reprogramira, avalirana menica od strane poslovne banke", navodi se u saopštenju.

Iz Poreske uprave se dodaje da se reprogram "može dobiti na 24 rate".

“Neki košarkaški i fudbalski klubovi iskoristili su Zakon o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, i njihov dug miruje, pa ako uredno budu izmirivali tekuće obaveze, otpisaće im se kamata, pod uslovima iz zakona", navela je Poreska uprava.

Trener košarkaša Partizana i predsednik Sportskog društva Partizan Duško Vujošević inicirao je u ponedeljak priču o dugovima Partizana za porez.

2019 © - Vesti online