Četvrtak 14.03.2013.
17:31

Povećajte performanse bežične mreže

   

Pored standardnih prepreka koje su vidljive, i u samom vazduhu ih ima više nego što mislimo. Zato evo nekoliko saveta kako da izvučete što više od vašeg bežičnog rutera.

Pozicija

Ovo je svakako prva stvar na koju treba da obratite pažnju. Često je slučaj da se ovo ignoriše, a od velike je važnosti. Koliko god je to moguće postavite ruter na centralnoj lokaciji, tako da se signal širi što ravnomernije po celom prostoru. Ukoliko su vaši uređaji blizu onda ruter postavite blizu njih, jer u tom slučaju nije potrebno da imate signal u delovima gde vam on zasita i nije potreban.

Standard rutera

Postoji nekoliko standarda bežične mreže, to su a/g/b/n i najnoviji ac. Većina novijih uređaja su kompatibilni sa n standardom tako da pri izboru rutera obratite pažnju na to. Noviji standardi postižu veće brzine, a i imaju bolji domet. U podešavanjima rutera proverite da li je ruter setovan da koristi n standard kako bi izvukli najbolje performanse.

Ukoliko posedujete starije uređaje koji nisu kompatibilni sa n verzijom onda ćete morati da spustite ruter na b ili g, ali treba da znate da će transfer preko ovakve mreže biti sporiji, pa treba da razmilite da li je taj uređaj vredan smanjenja performansi. Ukoliko vam je taj uređaj neophodan onda predlažemo da kupite dva zasebna rutera, jedan koji će služiti za starije uređaje, a jedan za novije.

Menjanje kanala mreže

Wireless ruteri uglavnom rade na 2.4 GHz, a na toj frekfenciji rade i bebi alarmi, mikrotalasne rerne, bežični filksni telefoni. A postoje i dobre šanse da imate i komšiju koji isto ima jedan bežični ruter koji radi na istoj frekvenciji. Ukoliko postoji nekoliko mreža koje rade na istoj frekvenciji može doći do značajnog smanjenja signala, usporavanja ili čak i prekida. Najbolji način da sprečite ove probleme jeste da promenite kanal u podešavanjima rutera ( uglavnom se nalazi u sekciji Wireless). Postoje i programi koje možete preuzeti sa interneta kako bi ispitali koliko bežičnih mreža se nalazi u vašem okruženju i koji su kanali slobodni.Jedan od njih je InSSider. Izaberite slobodan kanal za maksimalne performanse. Ukoliko posedujete ruter koji podržava n ili ac standard, onda svakako ga podesite da radi na frekvenciji 5 GHz.

Ažurirajte drajver mrežne karte i firmver rutera

Uvek budite sigurni da koristite najnovije drajvere za vašu mrežnu kartu kako bi ispravili eventualne nedostatke i poboljšali performanse. Novi firmver rutera takođe može rešiti neke nedostatke,ali ovo ne predlažemo da radi nikom ko nema dovoljno znanja, jer pogrešno menjanje firmvera može prouzrokovati trajno oštećenje rutera.

Promenite antenu

Svi ruteri su dizajnirani da šalju signale u svim pravcima. Ukoliko niste u mogućnosti da postavite ruter na centru vašeg stana/kuće/poslovnog i ako vam se urađaji nalaze blizu jedan drugom, možete razmiliti o tome da promenite antenu onom koja ne rasipa signal u svim pravcima već se koncetriše na jedan smer i tako kompletan coj kapacitet usmerava ka jednom odredištu.

Nabavite bežični repetitor

Još jedan od načina da povećate performanse jeste da nabavite uređaj koji se zove bežični repetitor ( Range extender). Uloga ovog uređaja jeste da pojačava signal i pravi dodatni opseg.

Opširnije o ovoj i sličnim temama možete videti na http://netplanet.rs/index.php/learning/hardware/53-povecajte-performanse-bezicne-mreze.

2020 © - Vesti online