Sreda 03.08.2011.
15:16
Lj. Ivanović - Vesti

Vatikan na udaru Zagreba

Obmanuli papu


U Crkvi tvrde da papa nije bio dobro informisan, a da je najveća krivica na zagrebačkom nadbiskupu, kardinalu Josipu Bozaniću, koji je bio u komisiji koja je pripremila papinu odluku. U Crkvi ne skrivaju ljutnju, ali i nadu da će se papa predomisliti nakon što vidi razmere nepravde i da će izmeniti svoju odluku.

Dok Hrvatska kipti od besa i neverice da je u sukobu sa Svetom stolicom, Vatikan ćuti i čeka da se prašina slegne.


Ćiro Benedeti, zamenik šefa kancelarije za štampu Svete stolice, tvrdi da Vatikan nema informacije o polemikama u Hrvatskoj, ali da je Vatikan načelno na poziciji da se oduzeto mora vratiti pređašnjim vlasnicima.

Međutim, bivši hrvatski ambasador u Vatikanu Ivica Maštruko smatra da je osnovnu grešku napravila baš Hrvatska zato što je već isplaćenu imovinu vratila u vlasnišvo katoličkoj crkvi.

- Papa, prema kanonskom pravu može tu imovinu dodeliti drugom redu. Očekujem da konačno nekretnine neće biti oduzete porečkoj biskupiji, ali će se zato platiti naknada benediktincima, izjavio je Maštruko.

U osnovi problema je sasvim nehrišćansko pitanje - novac. Skandal će se verovatno rešiti brzo, ali će zasigurno okrnjiti dobre odnose Vatikana i Zagreba, naročito posle protestnog pisma Jadranke Kosor papi koji je nedavno boravio u Hrvatskoj.
 

Vatikan udario na Osimski sporazum


Valja se vratiti u prošlost, u vreme kada su na poziv grofa Franćeska Grisonija, italijanski benediktinci iz Praglje došli u Istru 1867. godine i na tlu tadašnje Austrougarske osnovali samostan u Dajli, kraj Ćitanove (Novigrad). Pošto su benediktinci napustili Dajlu 1948. sve je preuzela biskupija preko župe Dajla, a imovinu je konfiskovala Jugoslavija. U Hrvatskoj smatraju da su ugroženi i Osimski sporazumi - ugovori između Italije i SFRJ potpisani u Osimu kraj Ankone 1975. godine, a kojima države uređuju granična i pitanja imovine italijanskih državljana na području bivše Zone B.

2019 © - Vesti online