Subota 05.03.2011.
13:39
Vestionline, Beta

Predlog zakona o sportu u Skupštini Srbije

Važeći zakon o sportu je na snazi od 1996, a predlog novog zakona, koji mesecima privlači pažnju sportske javnosti, i pored niza javnih rasprava nije doveo do približavanja stavova, pa tako samo fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan najavljuju podnošenje više od 20 amandmana.

Naročito su sporni delovi zakona vezani za privatizaciju klubova i mogućnosti da se promeni namena sportskih objekata.

Predlogom zakona propisana je faza evidentiranja, odnosno obaveza za sve sportske organizacije, saveze, društva i centre da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona podnesu ministarstvu nadležnom za sport prijavu za evidentiranje radi ustanovljavanja matičnih evidencija i registracije u skladu sa zakonom.

Propisana je dokumentacija kojom subjekat može da dokaže pravo svojine ili pravo korišćenja.

"Ako subjekt ne dokaže da je vlasnik sportskih objekata smatra se da je taj objekat u državnoj svojini", stoji u Predlogu zakona o sportu i ipravo je ovo deo koji izaziva najviše primedbi sportskih klubova.

Sankcija za nepodnošenje evidencione prijave u propisanom roku je brisanje iz registra, osim ako ne postoje opravdani razlozi. Pored toga, propisano je da u postupku po evidencionoj prijavi ministarstvo nadležno za sport upisuje u evidenciju dobijene podatke o subjektu evidentiranja i o sportskim objektima koje koristi.

"Ako se steknu uslovi za promenu vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala u sportskoj organizaciji, sam postupak privatizacije sprovodi se u skladu sa Zakonom o privatizaciji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno", stoji u Predlogu zakona.

U fudbalskom klubu Crvena zvezda ističu da u njihovom slučaju nema šta da se privatizuje s obzirom da je klub organizovan kao udruženje građana i da je stadion u njihovom vlasništvu.

S druge strane, u ministarstvu omladine i sporta navode da se trenutno ne zna ko je vlasnik objekata i da klubovi "samo treba da dokažu da su stadioni njihovi" i da neće biti razloga za brigu.

Ovaj zakon bi trebalo da definiše piramidalne strukture sporta, kako na državnom tako i nevladinom nivou, ali i da stvori osnovu za donošenje i implementaciju dugoročne Strategije razvoja sporta.

Cilj zakona je i afirmacija autonomije sportskih saveza, unapređenje stručnog rada, kao i stvaranja uslova za povećavanje bavljenja sportom svih uzrasnih kategorija. Predlog zakona podržava i podstiče bavljenje vrhunskim sportom, unapređuje zdravstvenu zaštitu sportista i definiše njihova osnovna prava i obaveze.

Zakon obezbeđuje planiranje i izgradnju potrebnih sportskih objekata i štiti njihovu namenu.

Cilj zakona je, takođe, da razvije i unapredi školski sport, a da formiranjem Nacionalnog saveta spreči nasilje, nedolično ponašanje i negativne pojave u sportu.

Zakon definiše i uslove za organizovanje sportskih takmičenja, decentralizuje pojedine državne funkcije u oblasti sporta i vrši nadzor.

2022 © - Vesti online