Četvrtak 27.01.2011.
00:13
Beta

Srbija bez prava glasa u PS SE zbog žena

Ništa bez žena: Srbija na PS SE ostala "mutava"
 

Po nekim navodima postojala je opasnost da Srbija čak izgubi mandat, ali je PS SE usvojila rezoluciju kojom se članovima srpske, i ostalih delegacija, ratifikuju mandati ali bez prava glasa, s tim da odluka stupa na snagu na aprilskom zasedanju i trajaće dok u delegacijama ne bude makar po jedna žena.

Izvestilac Holger Haibah je konstatovao da u delegacijama Srbije, Crne Gore i San Marina ima žena, ali su sve one samo zamenici članova delegacija. Na primer, u delegaciji Srbije u PS SE su četiri žene - Nataša Vučković, Elvira Kovač, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta, ali su sve one, kao što je već napomenuto, zamenici članova delegacije.

Haibah je rekao da se problem može rešiti i da se zato pravo glasa samo suspenduje. U raspravi je ukazano je da je odluka o promeni pravilnika, kojom se pravi razlika izmađu člana i zamenika člana delegacije, doneta u novembru 2010, a da su skupštine zemalja-članica SE o tome obaveštene početkom decembra i da nisu mogle da promene sastav delegacije.

Nataša Vučković, zamenik člana delegacije Srbije, rekla je da Srbija podržava rodnu ravnopravnost, ali da Skupština Srbija nije mogla na vreme da promeni sastav delegaciji.

Rezolucija je usvojena sa 33 glasa "za" i jednim "protiv". Amandmani kojima se tražilo da odluka stupi odmah, a ne u aprilu, nisu usvojeni.

2022 © - Vesti online